İlk Yardım Bilgilendirme Seminerleri

Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezimiz, firmaların uygun ola eğitim salonlarında talebe yönelik olarak kısa veya uzun ölçekli olarak İlk Yardım Eğitim Seminerleri düzenlenmektedir.

Seminerlerin süresi katılımcı sayısına göre 2 ile 3 saat olarak planlanmaktadır. Seminerlerin içeriği, ilk yardımın kapsamlı teorik bilgileri ve ilk yardımın önemidir.

İlk yardım bilgilendirme seminerleri, ilk yardım ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişi veya gruplara verilmektedir. Amacımız, sosyal sorumluluk olan ilk yardım bilincini yaratmak ve yaymak, acil durumlarda nelerin yapılması ve yapılmaması gerektiğini ayrıntılı olarak anlatarak/göstererek yanlış müdahalelerin önüne geçebilmeyi hedeflemektir. Katılımcıları bir üst program olan 16 saatlik Temel İlk Yardım Eğitimi’ne katılmaya teşvik etmek.

Temel İlk Yardım Bilgilendirme Seminerleri Konuları

 1. İlk Yardım Nedir?
 2. Kimler İlk Yardımcı Olabilir?
 3. İlk Yardım Gerektiren Durumlarda Güvenli Ortam Nasıl Sağlanır?
 4. Ambulans Nasıl Çağrılır?
 5. Temel Yaşam Desteği Nedir?
 6. Kalp Krizinde İlk Yardım
 7. Kanamalar Ve Şok, İlk Yardım
 8. Kan Şekeri Düşmesinde İlk Yardım
 9. Sara – Epilepsi’de İlk Yardım
 10. Bayılmalarda İlk Yardım
 11. Tam Ve Kısmi Hava Yolu Tıkanmaları (Boğulmalar) Ve İlk Yardım
 12. Zehirlenmelerde İlk Yardım
 13. Hayvan Isırmaları Ve Böcek Sokmalarında İlk Yardım
 14. Yanık Çeşitleri Ve Yanıklarda, Donma Ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
 15. Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım
  1. Kol Askısı Uygulama
  2. Kol Ve Bacak Kırıklarının Tespiti
  3. Boyunluk Yapma
 16. Hasta Veya Yaralıyı Hangi Durumlarda Yatıralım?
  1. Şok Pozisyonu Verme
  2. Koma Pozisyonu Verme
  3. Yarı Oturur Pozisyonu Verme
 17. Sakıncası Olmayan Durumlarda Hasta Veya Yaralı Nasıl Taşınır?
  1. Kucakta Taşıma
  2. Yürüyen Yaralıya Destek Olma
  3. Altın Beşik

Unutmayalım ki, kazalardan sonra ölümlerin %10’u ilk 5 dakikada, %50’si ilk yarım saatte olmaktadır.

İlk yardım bilinçli, doğru, süratli ve zamanında uygulanırsa birçok insanın ve çocuğun hayatı kurtulur. Oluşacak fiziksel, ruhsal, sosyal ve nörolojik bozukluklar da engellenmiş olur.

Günümüzde sağlık riskleri arasında ilk sırada yer alan kazalar, özellikle çocuklarda ölümlere veya kalıcı sakatlanmalara yol açmaktadır. Yapılan istatistikler bu konuda acı sonuçları ortaya koymaktadır.

Bebklerde en sık karşılaşılan kazaların başında yabancı cisimlerin yutulması veya solunum yoluna kaçırılması gelmektedir. Özellikle emekleme döneminde, merakla ortalığı karıştıran çocuklar ufak cisimleri burun ve ağızlarına götürürler. Sıcak su ve cisimlerle oluşan yanıklar, kimyasal madde içilmesi, elektrik çarpması bu dönem çocuklarında sıkça görülen ev kazalarıdır.

Toplumların ve bireylerin gelenek, örf ve ananeleri, göçler, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri, mevsim farklılıkları, yerleşim bölgeleri, seyahatler ilk yardım uygulamalarında önemli rol oynamaktadır.

Acil bir durum geliştiğinde, olay yerinde bilgi ve beceri sahibi bireylerin bulunması hayati önem taşır.

Unutmayalım ki bilinçli yapılan ilk yardım hayat kurtarır.

 

Çocuklar İçin İlk Yardım Semineri Konuları

Eğitimin amacı, çocukların tehlikelerden korunması ve kazalarda çocuklara yönelik ilk yardım uygulamaları kounusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 1. Genel İlk Yardım Bilgileri
 2. Hasta/Yaralı Ve Olay Yeri Değerlendirilmesi
 3. Ambulans Nasıl Çağrılır?
 4. Temel Yaşam Desteği Nedir?
 5. Tam Ve Kısmi Hava Yolu Tıkanmaları (Boğulmalar) Ve İlk Yardım
 6. Yaralanmalar, Kanamalar Ve Şok’ta İlk Yardım
 7. Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
 8. Zehirlenmelerde İlk Yardım
 9. Hayvan Isırmaları Ve Böcek Sokmalarında İlk Yardım
 10. Bilinç Bozuklukları, Havale, Sara-Epilepsi, Kan Şekeri Düşmesi Ve Bayılmalarda İlk Yardım
 11. Kırık Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım
 12. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

 

Çocukta Güvenlik Semineri Konuları

Evde Çocuk Güvenliği, Ev Kazaları Ve Korunma Eğitimi, Alınacak Önlemler

 1. Kaza Nedir?
 2. Ev Kazası Nedir?
 3. Ev Kazalarında Alınacak Önlemler Ve İlk Yardım;
  1. Düşmelerde Alınacak Önlemler Ve İlk Yardım
  2. Kesiler – Yaralanmalarda Alınacak Önlemler Ve İlk Yardım
  3. Yanıklarda Alınacak Önlemler Ve İlk Yardım
  4. Zehirlenmelerde Alınacak Önlemler Ve İlk Yardım
  5. Katı Madde Ve Yabancı Cisim İle Boğulma Ve Tıkanmalarda Alınacak Önlemler Ve İlk Yardım
  6. Suda Boğulmalarda Alıncak Önlemler Ve İlk Yardım
  7. Kimyasal Madde İçilmesinde Alınacak Önlemler Ve İlk Yardım
 1. Definition of first aid
 2. Definition of first aider
 3. Characteristics of first aider
 4. How to assure safety environment?
 5. How to activate emergency medical services?
 6. Human body (systems/pulse/breathing/temperature)
 7. Life rescue chain
 8. Basic Life Support
 9. First aid for;
  1. Heart attack
  2. Bleeding
  3. Hypoglycemia
  4. Epilepsy
  5. Fainting
  6. Choking
  7. Cuts and Wounds
  8. Head trauma/Spinal cord injury
  9. Poisoning
  10. Animal bite/Insect sting
  11. Burns
  12. Frost
  13. Fracture/Sprain/Dislocation
 10. Transportation of casualty