Hale Bilgiç

KUİYEM Mesul Müdür, İlk Yardım Eğitmeni

1984-1988- İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu – Lisans

1988-2008 – Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi – Hemşirelik Hizmetleri Bölüm Başhemşirelikleri

2009-2009 – Acıbadem Maslak Hastanesi – Hemşirelik Hizmetleri Bölüm Sorumlulukları

2010-2010 – Bezm-i Alem Üniversitesi – Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılığı

2011-2011 – Elazığ Özel Damla Hastanesi (SANERC) – Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

2012-2016 – Koç Üniversitesi, İlk Yardım Eğitim Merkezi (KUİYEM) – İlk Yardım Eğitmeni, Mesul Müdür